Niisan ga kaze o hikimashita. Manga - Oku Niisan ga kaze o hikimashita.