Sore Wa Are Da, Ai Kamo ne Manga - Oku Sore Wa Are Da, Ai Kamo ne