Daisuki Datta yo, Sensei Manga - Oku Daisuki Datta yo, Sensei