Gozen 0-ji, Kiss Shi ni Kite yo Manga - Oku Gozen 0-ji, Kiss Shi ni Kite yo