Haikei, Nanashi-sama Manga - Oku Haikei, Nanashi-sama