Hoshino, Me o Tsubutte Manga - Oku Hoshino, Me o Tsubutte