Ichirei Shite, Kiss Manga - Oku Ichirei Shite, Kiss