Itou Junji no Neko Nikki: Yon & Mu Manga - Oku Itou Junji no Neko Nikki: Yon & Mu