Sono Me, Kuchi Hodo Ni Manga - Oku Sono Me, Kuchi Hodo Ni