Sono te ni muse ga yorisou Manga - Oku Sono te ni muse ga yorisou