Tate no Yuusha no to aru Ichinichi Manga - Oku Tate no Yuusha no to aru Ichinichi